Ciklas while

1 PAVYZDYS

/*Parašyti programą, kuri apskaičiuotų skaičių sekos sumą. Tarkime, kad tarp sekos skaičių nulio nėra. Sekos pabaigoje yra nulis, kuris yra sekos pabaigos požymis.*/

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
int n, sk, sum;
ifstream F(„duom.txt“);
ofstream R(„rez.txt“);
F >> sk;                                                                  //sekos skaičius
sum = 0;                                                                 //priskiria pradinę reikšmę
while (sk != 0)                                                          //ciklas tikrina sąlygą, ar ne nulis
{
sum = sum + sk;                                                     //kaupia skaičių sumą
F >> sk;                                                                 //perskaito kitą sekos skaičių
}
R << „Skaičių sekos suma = “ << sum << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}

2 PAVYZDYS

/*Parašyti programą, kuri apskaičiuotų sekos neigiamųjų skaičių sumą. Tarkime, kad tarp sekos skaičių nulio nėra. Sekos pabaigoje yra nulis, kuris yra sekos pabaigos požymis.*/

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
int n, sk, sum;
ifstream F(„duom1.txt“);
ofstream R(„rez1.txt“);
F >> sk;                                                                 //sekos skaičius
sum = 0;                                                                //priskiria pradinę reikšmę
while (sk != 0)                                                         //ciklas tikrina sąlygą, ar ne nulis
{
if(sk < 0)                                                                //tikrina, ar skaičius neigiamas
sum = sum + sk;                                                   //kaupia skaičių sumą
F >> sk;                                                               //perskaito kitą sekos skaičių
}
R << „Skaičių sekos suma = “ << sum << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}

3 PAVYZDYS

 /*Parašyti programą, kuri apskaičiuotų, kiek skaičių sudaro seką. Sutarkime, kad sekos pabaigos požymis yra nulis.*/

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
int n, sk, k;
ifstream F(„duom2.txt“);
ofstream R(„rez2.txt“);
F >> sk;                                                                    //sekos skaičius
k = 0;                                                                        //priskiria pradinę reikšmę
while (sk != 0)                                                            //ciklas tikrina sąlygą, ar ne nulis
{
k = k + 1;                                                                  //skaičiuoja, prideda po vieną
F >> sk;                                                                   //perskaito kitą sekos skaičių
}
R << „Skaičių seką sudaro = “ << k << “ sk.“ << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}