Šakotieji algoritmai

Ciklas „Šakotieji algoritmai“:

Sąlyginis sakinys if.

Sudėtingesnis if sakinys.