Lyginimai

1 PAVYZDYS

//Duoti du sveikieji skaičiai. Skaičių sandaugą palyginti su trečiu įvestu skaičiumi. Jei sandauga lygi skaičiui, spausdinti „Teisingai“, priešingu atveju – „Neteisingai“.

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
int a, b, sk;
ifstream F(„duom.txt“);
ofstream R(„rez.txt“);
F >> a >> b >> sk;
if (a * b == sk)
R << „Teisingai“ << endl;
else R << „Neteisingai“ << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}

2 PAVYZDYS

/Parašyti programą, kuri nustatytų, ar iš duotų trijų atkarpų galima sudaryti trikampį.

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
double a, b, c;
ifstream F(„duom1.txt“);
ofstream R(„rez1.txt“);
F >> a >> b >> c;
if (a < b + c && b < a + c && c < a + b)
R << „Trikampį sudaryti galima“ << endl;
else R << „Trikampio sudaryti negalima“ << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}

3 PAVYZDYS

//Parašyti programą, kuri nustatytų, ar bent vienas iš trijų skaičių yra lyginis.

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
int a, b, c;
ifstream F(„duom2.txt“);
ofstream R(„rez2.txt“);
F >> a >> b >> c;
if (a % 2 == 0 || b % 2 == 0 || c % 2 == 0)
R << „Taip, yra lyginių sk.“ << endl;
else R << „Ne, tarp jų nėra lyginio sk.“ << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}

4 PAVYZDYS

//Parašyti programą, kuri nustatytų, ar bent vienas iš trijų skaičių yra didesnis už 100.

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
int a, b, c;
ifstream F(„duom3.txt“);
ofstream R(„rez3.txt“);
F >> a >> b >> c;
if (a > 100 && b <= 100 && c <= 100 || b > 100 && a <= 100 && c <= 100 || c > 100 && a <= 100 && b <= 100)
R << „Taip, tik vienas sk. yra didesnis už šimtą“ << endl;
else R << „Ne, nėra sk., didesnių už šimtą“ << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}

5 PAVYZDYS

//Duoti trys sveikieji skirtingi skaičiai. Rasti didžiausią.

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
int a, b, c;
ifstream F(„duom4.txt“);
ofstream R(„rez4.txt“);
F >> a >> b >> c;
if (a > b && a > c)       //&&-and
R << „Didžiausias skaičius – “ << a << endl;
else if (b > a && b > c)
R << „Didžiausias skaičius – “ << b << endl;
else R << „Didžiausias skaičius – “ << c << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}