IF pavyzdžiai

1 PAVYZDYS

//Mama davė Mukui pinigų. Ar užteks Mukui pinigų nusipirkti ledui, jei ledo kaina žinoma.

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
double eurai, kain;
ifstream F(„duom.txt“);
ofstream R(„rez.txt“);
F >> eurai >> kain;
if(eurai >= kain)
R << „Pinigų užteks“ << endl;
else R << „Pinigų neužteks“ << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}

2 PAVYZDYS

//Mama davė Mukui pinigų ir nori nusipirkti 2 prekes (kaina žinoma).

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
double eurai, sum, kaina1, kaina2, liko1, liko2;
ifstream F(„duom.txt“);
ofstream R(„rez.txt“);
F >> eurai >> kaina1 >> kaina2;
sum = kaina1 + kaina2;
if(sum <= eurai)
{
R << „Pinigų užteks“ << endl;
liko1 = eurai – sum;
R << „Pinigų liko “ << fixed << setprecision(2) << liko1 << “ eurų“ << endl;
}
else
{
R << „Pinigų neužteks“ << endl;
liko2 = sum – eurai;
R << „Pinigų liko “ << fixed << setprecision(2) << liko2 << “ eurų“ << endl;
}
F.close();
R.close();
return 0;
}