Sudėtingesni pavyzdžiai

1 PAVYZDYS

//Nurodyti du skaičiai. Sukurkite programą, pranešančią, kuris iš jų yra didesnis – pirmasis ar antrasis.

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
int a, b;
ifstream F („Duomenys6.txt“);
ofstream R („Rezultatai6.txt“);
F >> a >> b;
if (a == b)
R << „Abu skaičiai yra lygūs“ << endl;
else if (a > b)
R << „Pirmasis yra didesnis“ << endl;
else R << „Antrasis yra didesnis“ << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}

2 PAVYZDYS

//Nurodyti du sveikieji skaičiai a ir b. Jei jie skirtingi, iš didesniojo atimkite mažesnįjį, jei vienodi  ir teigiami – abu prilyginkite nuliui, jei vienodi ir neigiami – jų ženklus pakeiskite priešingais. Sudarykite tai atliekančią programą.

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;
int main()
{
int a, b;
ifstream F („Duomenys8.txt“);
ofstream R („Rezultatai8.txt“);
F >> a >> b;
if (a != b && a > b)
R << a – b << endl;
else if (a != b && a < b)
R << b – a << endl;
else if (a == b && a > 0 && b > 0)
{
a = 0; b = 0;
R << a << “ “ << b << endl;
}
else {a = – a; b = – b;
R << a << “ “ << b << endl;
}
F.close();
R.close();
return 0;

}

3 PAVYZDYS

//Skaičiai t1, t2, t3 reiškia vidutinę trijų iš eilės einančių dienų temperatūrą. Kelias dienas temperatūra buvo neigiama, o kelias – teigiama? Rezultatą spausdinkite žodžiais.

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;
int main()
{
int t1, t2, t3;
ifstream F(„Duomenys11.txt“);
ofstream R(„Rezultatai11.txt“);
F >> t1 >> t2 >> t3;
if (t1 > 0 && t2 > 0 && t3 > 0)
R << „Tris dienas teigiama“ << endl;
else if ((t1 > 0 && t2 > 0 && t3 < 0) || (t1 > 0 && t2 < 0 && t3 > 0) || (t1 < 0 && t2 > 0 && t3 > 0))
R << „Dvi dienas teigiama, vieną – neigiama“ << endl;
else if ((t1 > 0 && t2 <= 0 && t3 <= 0) || (t1 <= 0 && t2 > 0 && t3 <= 0) || (t1 <= 0 && t2 <= 0 && t3 > 0))
R << „Vieną dieną teigiama“ << endl;
F.close();
R.close();
return 0;

}