Programų pavydžiai

1 PAVYZDYS

//Duoti du sveikieji skaičiai. Apskaičiuoti jų sumą.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int x, y, suma;
cout << „Įvesti du skaičius“ << endl;   //spausdinimas
cin >> x >> y;                                     //sk. įvedimas
suma = x + y;
cout << „Skaičių suma = “ << suma << endl;
return 0;
}

2 PAVYZDYS

//Duoti 3 skaičiai: vienas sveikas ir du realieji. Rasti jų sandaugą.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int x;
double y, z, san;
cout << „Įvesti 3 skaičius:“ << endl;     //spausdinimas
cin >> x >> y >> z;                              //įvedimas
san = x * y * z;
cout << „Skaičių sandauga = “ << san << endl;
return 0;
}

3 PAVYZDYS

//Duotas kubo briaunos ilgis. Apskaičiuokite kubo tūrį.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
double a, v;
cout << „Įveskite briaunos ilgį“ << endl;
cin >> a;
v = a * a * a;
cout << „Kubo tūris = “ << v << endl;
return 0;
}