Skaičių dalyba

1 PAVYZDYS

//Duoti 3 sveikieji skaičiai. Apskaičiuokite skaičių aritmetinį vidurkį, kurį pateikite su dviem skaitmenimis po kablelio.

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
int x, y, z;
double vid;
cout << „Įvesti 3 skaičius:“ << endl;
cin >> x >> y >> z;
vid = double (x + y + z) / 3;
cout << „Skaičių aritm. vidurkis = “ <<  fixed << setprecision(2) <<vid << endl;
return 0;
}

2 PAVYZDYS

//Duotas trikampio pagrindas a ir aukštinė h. Apskaičiuokite trikampio plotą, kurį pateikite su vienu skaitmeniu po kablelio.

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
double a, h, s;
cout << „Įveskite pagrindą a“ << endl;
cin >> a;
cout << „Įveskite aukštinę h“ << endl;
cin >> h;
s = (double)a * h / 2;
cout << „Trikampio plotas = “ << fixed << setprecision(1) << s << endl;
return 0;
}