Sveikoji skaičių dalyba

1 PAVYZDYS

//Duotas keturženklis skaičius n (n = 1234). Išskaidykite skaičių skaitmenimis ir apskaičiuokite jų sumą.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
long n, a, b, c, d, sksum;
cout << „Įveskite keturženklį sk. n“ << endl;
cin >> n;
a = n / 1000;
b = n / 100 % 10;
c = n / 10 % 10;
d = n % 10;
sksum = a + b + c + d;
cout << „Skaitmenų suma = “ << sksum << endl;
return 0;
}

1 PAVYZDYS

//Duotas šešiaženklis skaičius n (n = 123456). Rasti: skaitmenų sandaugą, išbraukti po du kraštinius skaitmenis, sukeisti skaitmenis taip: 634125.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
long n, a, b, c, d, e, f, san, isb, suk;
cout << „Įveskite šešiaženklį sk. n“ << endl;
cin >> n;
a = n / 100000;
b = n / 10000 % 10;
c = n / 1000 % 10;
d = n / 100 % 10;
e = n / 10 % 10;
f = n % 10;
san = a * b * c * d * e * f;
isb = c * 10 + d;
suk = f * 100000 + c * 10000 + d * 1000 + a * 100 + b * 10 + e;
cout << „Skaitmenų sandauga = “ << san << endl;
cout << „Išbr. du krašt. sk. = “ << isb << endl;
cout << „Sukeitimas = “ << suk << endl;
return 0;
}