Funkcija „void“

Funkcija su parametrais-nuorodomis

 

1 PAVYZDYS

/*Parašyti programą su funkcija, kuri rastų trijų skaičių sumą.*/

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;
//—————————————————————————————————————-
void sudetis(int a, int b, int c, int &s);                                             //funkcijos prototipas
//—————————————————————————————————————-
int main()
{
int a, b, c, s;
ifstream F („Duomenys.txt“);
ofstream R („Rezultatai.txt“);
F >> a >> b >> c;
sudetis (a, b, c, s);                                                                        //kreipinys į funkciją
R << „Skaičių suma = “ << s << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}
//Funkcija
void sudetis(int a, int b, int c, int &s)
{
s = a + b + c;

}

2 PAVYZDYS

/*Parašyti programą su funkcija, kuri rastų trijų skaičių sumą ir dar dviejų skaičių skirtumą.*/

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;
//—————————————————————————————————————
void veiksmai(int a, int b, int c, int d, int e, int &s, int &at);            //funkcijos prototipas
//—————————————————————————————————————
int main()
{
int a, b, c, d, e, s, at;
ifstream F („Duomenys1.txt“);
ofstream R („Rezultatai1.txt“);
F >> a >> b >> c;
F >> d >> e;
veiksmai(a, b, c, d, e, s, at);                                                       //kreipinys į funkciją
R << „Skaičių suma = “ << s << endl;
R << „Skaičių skirtumas = “ << at << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}
//Funkcija
void veiksmai(int a, int b, int c, int d, int e, int &s, int &at)
{
s = a + b + c;
at = d – e;
}

3 PAVYZDYS

/*Parašyti programą su funkcija, kuri apskaičiuotų sklypo plotą, sudarytą iš dviejų stačiakampių: vieno stač. ilgis a, plotis b, o antro stač. ilgis 2a, plotis 3b.*/

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;
//—————————————————————————————————————-
void plotas(double a, double b, double &s1, double &s2);           //funkcijos prototipas
//—————————————————————————————————————-
int main()
{
double a, b, s1, s2, suma;
ifstream F („Duomenys2.txt“);
ofstream R („Rezultatai2.txt“);
F >> a >> b;
plotas (a, b, s1, s2);
suma = s1 + s2;                                                                              //kreipinys į funkciją
R << „Sklypo plotas = “ << suma << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}
//Funkcija (plotų)
void plotas(double a, double b, double &s1, double &s2)
{
s1 = a * b;
s2 = 2 * a * 3 * b;
}

4 PAVYZDYS

/*Duotas kambario ilgis ir plotis bei grindų dangos 1 kv. m kaina. Parašyti programą su funkcija, kuri apskaičiuotų, kokia pinigų suma turi būti skirta grindų dangai.*/

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;
//——————————————————————————————————————-
double plotas(double a, double b, double s, double k, double &dk);  //funkcijos prototipas
//——————————————————————————————————————-
int main()
{
double a, b, k, s, dk;
ifstream F („Duomenys3.txt“);
ofstream R („Rezultatai3.txt“);
F >> a >> b >> k;
plotas(a, b, s, k, dk);
R << „Reikalinga pinigų suma = “ << dk << “ eurai“ << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}
//Funkcija
double plotas(double a, double b, double s, double k, double &dk)
{
s = a * b;
dk = s * k;
}