Funkcija „return“

Funkcija, grąžinanti apskaičiuotą reikšmę per funkcijos vardą

 

1 PAVYZDYS

/*Parašyti programą su funkcija, kuri rastų trijų skaičių sumą.*/

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;
//—————————————————————————————————————-
int sudetis(int x, int y, int z);                                                   //funkcijos prototipas
//—————————————————————————————————————-
int main()
{
int a, b, c, suma;
ifstream F („Duomenys.txt“);
ofstream R („Rezultatai.txt“);
F >> a >> b >> c;
suma = sudetis (a, b, c);                                                         //kreipinys į funkciją
R << „Skaičių suma = “ << suma << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}
//Funkcija
int sudetis(int x, int y, int z)
{
int s;
s = x + y + z;
return s;
}

2 PAVYZDYS

/*Parašyti programą su funkcija, kuri rastų trijų skaičių sumą ir dar dviejų skaičių skirtumą.*/

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;
//—————————————————————————————————————-
int sudetis(int x, int y, int z);                                                         //funkcijos prototipai
int atimtis(int u, int v);
//—————————————————————————————————————-
int main()
{
int a, b, c, d, e, suma, skirt;
ifstream F („Duomenys1.txt“);
ofstream R („Rezultatai1.txt“);
F >> a >> b >> c;
F >> d >> e;
suma = sudetis (a, b, c);                                                          //kreipinys į pirmą funkciją
skirt = atimtis (d, e);                                                                 //kreipinys į antrą funkciją
R << „Skaičių suma = “ << suma << endl;
R << „Skaičių skirtumas = “ << skirt << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}
//Funkcija (sumos)
int sudetis(int x, int y, int z)
{
int s;
s = x + y + z;
return s;
}
//Funkcija (skirtumo)
int atimtis(int u, int v)
{
int at;
at = u – v;
return at;
}

3 PAVYZDYS

/*Parašyti programą su funkcija, kuri apskaičiuotų sklypo plotą, sudarytą iš dviejų stačiakampių: vieno stačiakampio ilgis a, plotis b, o antro stačiakampio ilgis 2a, plotis 3b.*/

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;
//—————————————————————————————————————–
double plotas(double x, double y);                                             //funkcijos prototipas
//—————————————————————————————————————–
int main()
{
double a, b, suma;
ifstream F („Duomenys2.txt“);
ofstream R („Rezultatai2.txt“);
F >> a >> b;
suma = plotas (a, b) + plotas (2 * a, 3 *b);
//du kartus kreipiamės į tą pačią funkciją,  tik su skirtingais parametrais
R << „Sklypo plotas = “ << suma << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}
//Funkcija (ploto)
double plotas(double x, double y)
{
double s;
s = x * y;
return s;
}

4 PAVYZDYS

/*Duotas kambario ilgis ir plotis bei grindų dangos 1 kv. m kaina. Parašyti programą su funkcija, kuri apskaičiuotų, kokia pinigų suma turi būti skirta grindų dangai.*/

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;
//——————————————————————————————————————
double plotas(double x, double y);                                                  //funkcijos prototipai
double kaina(double s, double kain);
//——————————————————————————————————————
int main()
{
double a, b, k, dkain;
ifstream F („Duomenys3.txt“);
ofstream R („Rezultatai3.txt“);
F >> a >> b >> k;
dkain = kaina (plotas (a, b), k);
R << „Reikalinga pinigų suma = “ << dkain << “ €“ << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}
//Funkcija (ploto)
double plotas(double x, double y)
{
double s;
s = x * y;
return s;
}
//Funkcija (kainos)
double kaina(double s, double kain)
{
double dk;
dk = s * kain;
return dk;
}