Algoritmai

Ciklas „Pagrindiniai algoritmai“:

  1. Sumos ir sandaugos.
  2. Kiekio
  3. Vidurkio.
  4. Max, Min.
  5. Max ir Min vietos.
  6. Keitimo.
  7. Kopijavimo.
  8. Rikiavimo.
  9. Šalinimo.
  10. Įterpimo.

——————————————————————-

Lyginiai: n % 2 == 0

Nelyginiai: n % 2 == 1

&& – ir               || – arba         != – nelygu

Jei dvi sąlygos:   if(n > 0 && n != 4)

Jei trys ir daugiau sąlygų, reikia suskliausti:

if((n > 0) && n != 4) && (n % 2 == 0))

Du skaitmenys po kablelio:

#include <iomanip>

R << fixed << setprecision(2) << vid << endl;