Šalinimo

//——Masyvo elemento šalinimo algoritmas——–

{
for (int i = k; i < n – 1; i++)
X[i] = X[i + 1];
n = n – 1;
}

//————Šalinimas nurodytos reikšmės keliuose masyvuose————
void Salinti(int k, int &n, int X[], int Y[])
{
   for (int i = k; i < n – 1; i++)
   {
       X[i] = X[i+1];
       Y[i] = Y[i+1];
   }
   n = n – 1;
}
Kreipinys programoje: Salinti(k1, n, A, B);