Įterpimo

//——k vietoje įterpimo reikšmės b algoritmas——

void Iterpti (int X[], int &n, int k, int b)
{
for (int i = n; i > k; i–)                              //ciklas sukamas atgal
X[i] = X[i-1];                                           //padaroma tuščia vieta ir elementai kopijuojami žemyn
n = n + 1;                                            //po įterpimo, masyve elementų padaugėja vienetu
X[k] = b;                                             //nurodoma, koks elementas įterpiamas į reikiamą vietą
}