Kopijavimo

//——Reikšmės, didesnės už c, kopijavimo į kitą masyvą algoritmas——–

void Formuoti (int X[], int n, int c, int Y[], int & m)

{

m = 0;

for (int i = 0; i < n; i++)

if (X[i] > c)

{

Y[m] = X[i];

m = m + 1;

}

}