Max (Min) vietos

//——Didžiausio elemento vietos algoritmas——–

int Didv (int X[], int n)

{

int vieta = 0;

for (int i = 1; i < n; i++)

if (X[i] > X[vieta])         //X[i] < X[vieta] – mažiausio

vieta = i;

return vieta;

}

PAVYZDYS

//Duotas sveikas masyvas. Rasti ir atspausdinti nurodytą kiekį k didžiausių skaičių vietų

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
int n, A[100], k, vieta;
ifstream F(„duom.txt“);
ofstream R(„rez.txt“);
F >> n >> k;
for (int i = 0; i < n; i++)
F >> A[i];
for (int i = 0; i < k; i++)
{
vieta = 0;
for (int j = 1; j < n; j++)
if(A[j] > A[vieta])
vieta = j;
R << vieta + 1 << endl;
A[vieta] = -1;                                       //max sk. pakeičiamas į min sk. -1, kad nesikartotų

}
F.close();
R.close();
}