Šalinimo

//——Šalinimo algoritmas——

void Salinti (int X[], int &n, int k)
{
for (int i = k; i < n – 1; i++)                     //pradeda sukti ciklą nuo šalinimo vietos
X[i] = X[i + 1];                                      //po pašalinimo, kiti elementai kopijuojami į viršų
n = n – 1;                                           //pašalinus elementą, elementų skaičius masyve sumažėja vienetu
}

//————Šalinimas nurodytos reikšmės keliuose masyvuose————
void Salinti(int k, int &n, int X[], int Y[])
{
   for (int i = k; i < n – 1; i++)
   {
       X[i] = X[i+1];
       Y[i] = Y[i+1];
   }
   n = n – 1;
}
Kreipinys programoje: Salinti(k1, n, A, B);