Simboliai ir skaičiai

1 PAVYZDYS

//Kiek yra dvigarsių ‘au’?

#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;
//—————————————————————————————————————–
void Kiek(int & k);
void Rasyti(int k);
//—————————————————————————————————————–
int main()
{
int k;
Kiek(k);
Rasyti (k);
return 0;
}
//—————————————————————————————————————-
void Kiek(int & k)
{
char s1, s2;
k = 0;
ifstream F(„Duomenys1.txt“);
s1 = ‘ ‘;
while (!F.eof())
{
F.get(s2);
if (!F.eof() && (s1 == ‘a’) && (s2 == ‘u’))
k++;
s1 = s2;                                                       //s1 priskiria raidę prieš tą, kurią ima iš failo
}
F.close();
}
//—————————————————————————————————————–
void Rasyti(int k)
{
ofstream R(„Rezultatai4.txt“);
R << ‘a’ << ‘u’ << “ – “ << k << endl;
R.close();
}

2 PAVYZDYS

//Raidžių ‘a’ ir ‘ą’ dažnis tekste.

#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;
//—————————————————————————————————————
int Kiek(char sim);
//—————————————————————————————————————
int main()
{
char S[256]; // raidžių masyvas
int A[256]; // raidžių pasikartojimo skaičiai
int n = 0;
S[n] = ‘a’; A[n] = Kiek(‘a’); n++;
S[n] = ‘ą’; A[n] = Kiek(‘ą’); n++;
ofstream R(„Rezultatai1.txt“);
for (int i = 0; i < n; i++)
{
R << S[i] << “ – “ << A[i] << endl;
}
R.close();
return 0;
}
//—————————————————————————————————————
// Apskaičiuoja ir grąžina simbolio sim pasikartojimo pradinių duomenų faile skaičių
int Kiek(char sim)
{
char s;
int k = 0;
ifstream F(„Duomenys1.txt“);
while (!F.eof())
{
F.get(s);
if (!F.eof() && tolower(s) == sim)                    //tolower() – nurodytą raidę keičia mažąja
k++;                                                             //toupper() – nurodytą raidę keičia didžiąja
}
F.close();
return k;
}

3 PAVYZDYS

//Skaičių dažnis tekste.

#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;
//——————————————————————————————————————
int Kiek(char sim);
//——————————————————————————————————————
int main()
{
char S[256]; // sk. masyvas
int A[256]; // sk. pasikartojimo skaičiai
int n = 0;
for (char sim = ‘0’; sim <= ‘9’; sim++) {
S[n] = sim; A[n] = Kiek(sim);
n++;
}
ofstream R(„Rezultatai5.txt“);
for (int i = 0; i < n; i++)
R << S[i] << „-“ << A[i] << endl;
R.close();
return 0;
}
//—————————————————————————————————————–
// Apskaičiuoja ir grąžina simbolio sim pasikartojimo pradinių duomenų faile skaičių
int Kiek(char sim)
{
char s;
int k = 0;
ifstream F(„Duomenys2.txt“);
while (!F.eof())
{
F.get(s);
if (!F.eof() && (s == sim))
k++;
}
F.close();
return k;
}

4 PAVYZDYS

//Raidžių ir raidžių su nosinėmis dažnis tekste.

#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;
//—————————————————————————————————————-
int Kiek(char sim);
//—————————————————————————————————————-
int main()
{
char S[256]; // raidžių masyvas
int A[256]; // raidžių pasikartojimo skaičiai
int n = 0;
for (char sim = ‘a’; sim <= ‘z’; sim++)
{
S[n] = sim; A[n] = Kiek(sim);
n++;
}
S[n] = ‘ą’; A[n] = Kiek(‘ą’); n++;
S[n] = ‘č’; A[n] = Kiek(‘č’); n++;
S[n] = ‘ę’; A[n] = Kiek(‘ę’); n++;
S[n] = ‘ė’; A[n] = Kiek(‘ė’); n++;
S[n] = ‘į’; A[n] = Kiek(‘į’); n++;
S[n] = ‘š’; A[n] = Kiek(‘š’); n++;
S[n] = ‘ų’; A[n] = Kiek(‘ų’); n++;
S[n] = ‘ū’; A[n] = Kiek(‘ū’); n++;
S[n] = ‘ž’; A[n] = Kiek(‘ž’); n++;
ofstream R(„Rezultatai2.txt“);
for (int i = 0; i < n; i++)

R << S[i] <<  “ – “ << setw(2) << A[i] << endl;
R.close();
return 0;
}
//—————————————————————————————————————–
// Apskaičiuoja ir grąžina simbolio sim pasikartojimo pradinių duomenų faile skaičių
int Kiek(char sim)
{
char s;
int k = 0;
ifstream F(„Duomenys1.txt“);
while (!F.eof())
{
F.get(s);
if (!F.eof() && (tolower(s) == sim))                       //tolower() – nurodytą raidę keičia mažąja
k++;
}
F.close();
return k;
}

5 PAVYZDYS

//Atspausdinti visų raidžių kodus.

#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
char S[256];                                                            // raidžių masyvas
int A[256];                                                               // kodų masyvas
ofstream R(„Rezultatai.txt“);
int n = 0;
for (char sim = ‘a’; sim <= ‘z’; sim++)
{
S[n] = sim; A[n] = (int)sim;                                   //nurodo simbolio kodą – iš char tipo virsta į int tipą
n++;
}
S[n] = ‘ą’; A[n] = (int)’ą’; n++;
S[n] = ‘č’; A[n] = (int)’č’; n++;
S[n] = ‘ę’; A[n] = (int)’ę’; n++;
S[n] = ‘ė’; A[n] = (int)’ė’; n++;
S[n] = ‘į’; A[n] = (int)’į’; n++;
S[n] = ‘š’; A[n] = (int)’š’; n++;
S[n] = ‘ų’; A[n] = (int)’ų’; n++;
S[n] = ‘ū’; A[n] = (int)’ū’; n++;
S[n] = ‘ž’; A[n] = (int)’ž’; n++;
for (int i = 0; i < n; i++)
R << S[i] <<  “ = “ << setw(2) << A[i] << endl;
R.close();
return 0;
}