Simbolių pavyzdžiai

1 PAVYZDYS

//Skaityti ir spausdinti tekstą (po vieną simbolį).

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{

char sim;
ifstream F(„duom.txt“);
ofstream R(„rez.txt“);
while (!F.eof())                                                        //tikrina failo pabaigą (kol baigsis failas)
{
F.get(sim);                                                              //perskaito po vieną simbolį
if (!F.fail())                                                              //ar perskaitėme duomenis?
R << sim << endl;                                                  //parodo tinkamą simbolį
}
F.close();
R.close();
return 0;
}

2 PAVYZDYS

//Skaityti ir spausdinti tekstą (visus simbolius iš karto).

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{

char sim[12];                                                             //kai eilutės ilgis žinomas + 1
ifstream F(„duom02.txt“);
ofstream R(„rez02.txt“);
while (!F.eof())                                                          //tikrina failo pabaigą (kol baigsis failas)
{
F.getline(sim, 12);                                                    //skaito visą tekstą su tarpais
if (!F.fail())                                                                 //ar perskaitėme duomenis?
R << sim << endl;                                                  //parodo tinkamą simbolį
}
F.close();
R.close();
return 0;
}

3 PAVYZDYS

//Pašalinti nereikalingus tarpus tekste.

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{

char sim;                                                               //simbolio tipas
ifstream F(„duom2.txt“);
ofstream R(„rez2.txt“);
F.get(sim);                                                            //perskaito simbolį
while (!F.eof())                                                      //kol baigsis failas
{
R << sim;                                                              //spausdiname simbolį
if (sim != ‘ ‘)
F.get(sim);                                                            //perskaito naują simbolį
else while (sim == ‘ ‘)
F.get(sim);                                                           //praleidžia tarpus (skaito sekantį simbolį)

}
F.close();
R.close();
return 0;
}