Duomenų nuskaitymas ir spausdinimas

1 PAVYZDYS 

Duomenys

//Perskaityti duomenis (pavardei – 12 pozicijų) ir atspausdinti.
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;
//——————————————
struct Mokinys
{
string pav;
int paz;
double vid;
};
//——————————————-
void Skaityti(int &n, Mokinys A[]);
void spausdinti(int n, Mokinys A[]);
//——————————————–
int main()
{
int n;
Mokinys A[100];
Skaityti(n, A);
spausdinti(n, A);
return 0;
}
//—————skaitymas———————–
void Skaityti(int &n, Mokinys A[])
{
ifstream F(„Duomenys.txt“);
F >> n;
for (int i = 0; i < n; i++)
F >> A[i].pav >> A[i].paz >> A[i].vid;
F.close();
}
//———–spausdinti————————-
void spausdinti(int n, Mokinys A[])
{
ofstream R(„Rezultatai.txt“);
R << „Atspausdinti duomenys: “ << endl;
R << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
R << setw(12) << left << A[i].pav << A[i].paz << “ “ << A[i].vid << endl;
R.close();
}

2 PAVYZDYS

Duomenys1

//Perskaityti duomenis (vardui – 10 pozicijų, pavardei – 11 pozicijų) ir atspausdinti.
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;
//——————————————
struct Mokinys
{
string vard, pav;
int paz;
double vid;
};
//——————————————-
void Skaityti(int &n, Mokinys A[]);
void spausdinti(int n, Mokinys A[]);
//——————————————–
int main()
{
int n;
Mokinys A[100];
Skaityti(n, A);
spausdinti(n, A);
return 0;
}
//—————skaitymas———————–
void Skaityti(int &n, Mokinys A[])
{
ifstream F(„Duomenys1.txt“);
F >> n;
for (int i = 0; i < n; i++)
F >> A[i].vard >> A[i].pav >> A[i].paz >> A[i].vid;
F.close();
}
//———–spausdinti————————-
void spausdinti(int n, Mokinys A[])
{
ofstream R(„Rezultatai1.txt“);
R << „Atspausdinti duomenys: “ << endl;
R << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
R << setw(10) << left << A[i].vard << setw(11) << left << A[i].pav << A[i].paz << “ “ << A[i].vid << endl;
R.close();
}

3 PAVYZDYS

Duomenys2

//Perskaityti duomenis (vardui ir pavardei – 20 pozicijų) ir atspausdinti.
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;
//——————————————
struct Mokinys
{
string pav;
int paz;
double vid;
};
//——————————————-
void Skaityti(int &n, Mokinys A[]);
void spausdinti(int n, Mokinys A[]);
//——————————————–
int main()
{
int n;
Mokinys A[100];
Skaityti(n, A);
spausdinti(n, A);
return 0;
}
//—————skaitymas———————–
void Skaityti(int &n, Mokinys A[])
{
ifstream F(„Duomenys2.txt“);
F >> n;
F.ignore(); //kad skaitytų iš naujos eilutės
for (int i = 0; i < n; i++)
{
char eil[21];
F.get(eil, 20);
A[i].pav = eil; //konvertuoja tekstą į string eilutę
F >> A[i].paz >> A[i].vid;
F.ignore();
}
F.close();
}
//———–spausdinti————————-
void spausdinti(int n, Mokinys A[])
{
ofstream R(„Rezultatai2.txt“);
R << „Atspausdinti duomenys: “ << endl;
R << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
R << setw(20) << left << A[i].pav << A[i].paz << “ “ << A[i].vid << endl;
R.close();
}

4 PAVYZDYS

Duomenys3

//Perskaityti duomenis (vardui ir pavardei – 20 pozicijų, mokomajam dalykui – 28 pozicijos) ir atspausdinti.
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;
//——————————————
struct Mokinys
{
string pav, dal;
int paz;
double vid;
};
//——————————————-
void Skaityti(int &n, Mokinys A[]);
void spausdinti(int n, Mokinys A[]);
//——————————————–
int main()
{
int n;
Mokinys A[100];
Skaityti(n, A);
spausdinti(n, A);
return 0;
}
//—————skaitymas———————–
void Skaityti(int &n, Mokinys A[])
{
ifstream F(„Duomenys3.txt“);
F >> n;
F.ignore(); //kad skaitytų iš naujos eilutės
for (int i = 0; i < n; i++)
{
char eil[21], eil2[29];
F.get(eil, 20);
A[i].pav = eil; //konvertuoja tekstą į string eilutę
F.get(eil2, 28);
A[i].dal = eil2;
F >> A[i].paz >> A[i].vid;
F.ignore();
}
F.close();
}
//———–spausdinti————————-
void spausdinti(int n, Mokinys A[])
{
ofstream R(„Rezultatai3.txt“);
R << „Atspausdinti duomenys: “ << endl;
R << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
R << setw(20) << left << A[i].pav << setw(29) << left << A[i].dal << A[i].paz << “ “ << A[i].vid << endl;
R.close();
}