Įvairūs veiksmai 1

1 PAVYZDYS

Duomenys4

// Perskaityti duomenis, kai duotas n ir pažymių kiekis prieš skaičius (pavardei – 15 pozicijų), sudėti pažymius ir atspausdinti pažymių sumas.
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>

using namespace std;
//———————————————————————–
struct Mokinys
{
string pav;
int kiek;
double s;
};
//———————————————————————————
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int paz);
void Spausdinti(Mokinys A[], int n);
//———————————————————————————
int main()
{
int n, paz;
Mokinys A[100];
Skaityti(A, n, paz);
Spausdinti(A, n);
return 0;
}
//———————————————————————–
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int paz)
{
ifstream F („Duomenys4.txt“);
F >> n;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
F >> A[i].pav >> A[i].kiek;
A[i].s = 0;
for (int j = 1; j <= A[i].kiek; j++)
{
F >> paz;
A[i].s = A[i].s + paz;
}
}
F.close();
}
//———————————————————————–
void Spausdinti(Mokinys A[], int n)
{
ofstream R („Rezultatai4.txt“);
R << „Gautų pažymių suma:“ << endl;
R << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
R << setw(15) << left << A[i].pav << A[i].s << endl;
R.close();
}

2 PAVYZDYS

Duomenys5

// Perskaityti duomenis, kai duotas n ir pažymių kiekis k (pavardei – 15 pozicijų), rasti ir atspausdinti pažymių aritmetinius vidurkius.

#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>

using namespace std;
//———————————————————————–
struct Mokinys
{
string pav;
int s;
double vid;
};
//———————————————————————————
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int k, int paz);
void Spausdinti(Mokinys A[], int n);
//———————————————————————————
int main()
{
int n, k, paz;
Mokinys A[100];
Skaityti(A, n, k, paz);
Spausdinti(A, n);
return 0;
}
//———————————————————————–
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int k, int paz)
{
ifstream F („Duomenys5.txt“);
F >> n >> k;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
F >> A[i].pav;
A[i].s = 0;
for (int j = 1; j <= k; j++)
{
F >> paz;
A[i].s = A[i].s + paz;
}
A[i].vid = (double)A[i].s / k;
}
F.close();
}
//———————————————————————–
void Spausdinti(Mokinys A[], int n)
{
ofstream R („Rezultatai5.txt“);
R << „Gautų pažymių vidurkis:“ << endl;
R << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
R << setw(15) << left << A[i].pav << fixed << setprecision(2) << A[i].vid << endl;
R.close();
}

3 PAVYZDYS

Duomenys6

// Perskaityti duomenis kitaip, kai duotas n ir pažymių kiekis k (pavardei – 15 pozicijų), sudėti pažymius ir atspausdinti pažymių sumas.

#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>

using namespace std;
//———————————————————————–
struct Mokinys
{
string pav;
int s, Paz[20];
};
//———————————————————————————
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int &k);
void Spausdinti(Mokinys A[], int n);
//———————————————————————————
int main()
{
int n, k;
Mokinys A[100];
Skaityti(A, n, k);
Spausdinti(A, n);
return 0;
}
//———————————————————————–
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int &k)
{
    ifstream F („Duomenys5.txt“);
    F >> n >> k;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        F >> A[i].pav;
        A[i].s = 0;
        for (int j = 0; j < k; j++)
        {
            F >> A[i].Paz[j];
            A[i].s = A[i].s + A[i].Paz[j];
        }
    }
    F.close();
}
//———————————————————————–
void Spausdinti(Mokinys A[], int n)
{
    ofstream R („Rezultatai6.txt“);
    R << „Pažymių sumos:“ << endl;
    R << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++)
       R << setw(15) << left << A[i].pav << A[i].s << endl;
    R.close();
}

4 PAVYZDYS

Duomenys0

//Duota n mokinių įvairių dalykų metiniai įvertinimai (ne vienodas skaičius). Nuskaityti duomenis (vardui – 10 pozicijų) ir atspausdinti.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <iomanip>

using namespace std;
//——————————————
struct Mokinys
{
string vard;
int P[100];
int p_sk;
};
//——————————————-
void Skaityti(int &n, Mokinys A[]);
void spausdinti(int n, Mokinys A[]);
//——————————————–
int main()
{
int n;
Mokinys A[100];
Skaityti(n, A);
spausdinti(n, A);
return 0;
}
//—————skaitymas———————–
void Skaityti(int &n, Mokinys A[])
{
string eil;
int i = 0, j = 0;
ifstream F(„Duomenys0.txt“);
F >> n;
while(!F.eof())
{
F >> A[i].vard;
A[i].p_sk = 0;
getline(F, eil, ‘\n’);
stringstream ss(eil); //stringstream = fstream, ss = F(vardas), eil = „duom.txt“
while(ss)
{
ss >> A[i].P[j];
A[i].p_sk++;
j++;
}
A[i].p_sk–;
i++;
j = 0;
}
F.close();
}
//———–spausdinti————————-
void spausdinti(int n, Mokinys A[])
{
ofstream R(„Rezultatai0.txt“);
R << „Atspausdinti duomenys: “ << endl;
R << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
R << setw(10) << left << A[i].vard << “ „;
for (int j = 0; j < A[i].p_sk; j++)
R << A[i].P[j] << “ „;
R << endl;
}
R.close();
}

5 PAVYZDYS

Duomenys

//Duota mokinių įvairių dalykų metiniai įvertinimai (ne vienodas skaičius). Nuskaityti duomenis (vardui – 10 pozicijų) ir atspausdinti.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <iomanip>

using namespace std;
//——————————————
struct Mokinys
{
string vard;
int P[100];
int p_sk;
};
//——————————————-
void Skaityti(int &n, Mokinys A[]);
void spausdinti(int n, Mokinys A[]);
//——————————————–
int main()
{
int n;
Mokinys A[100];
Skaityti(n, A);
spausdinti(n, A);
return 0;
}
//—————skaitymas———————–
void Skaityti(int &n, Mokinys A[])
{
string eil;
int i = 0, j = 0;
ifstream F(„Duomenys.txt“);
while(!F.eof())
{
F >> A[i].vard;
A[i].p_sk = 0;
getline(F, eil, ‘\n’);
stringstream ss(eil); //stringstream = fstream, ss = F(vardas), eil = „duom.txt“
while(ss)
{
ss >> A[i].P[j];
A[i].p_sk++;
j++;
}
A[i].p_sk–;
i++;
j = 0;
}
n = i;
F.close();
}
//———–spausdinti————————-
void spausdinti(int n, Mokinys A[])
{
ofstream R(„Rezultatai_0_0.txt“);
R << „Atspausdinti duomenys: “ << endl;
R << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
R << setw(10) << left << A[i].vard << “ „;
for (int j = 0; j < A[i].p_sk; j++)
R << A[i].P[j] << “ „;
R << endl;
}
R.close();
}