VBE

IT BE sudaro dvi lygiavertės turinio dalys IT ir programavimo pagrindų.

IT dalis apima XI-XII kl. bendrojo kurso tekstinių dokumentų maketavimo, skaitinės informacijos apdorojimo skaičiuokle bei saugaus ir teisėto naudojimosi informacija ir interneto paslaugomis sričių žinias ir praktinius įgūdžius. Programavimo dalies turinio reikalavimai iš esmės atitinka XI-XII kl. išplėstinio kurso programavimo modulio programą.

IT VBE užduoties struktūra yra tokia:IT_1

  • skyriaus „Saugus ir teisėtas naudojimasis informacija ir interneto paslaugomis“ žinių testas (10 taškų);
  • skyriaus „Tekstinių dokumentų maketavimas“ praktinė užduotis (20 taškų);
  • skyriaus „Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle“ praktinė užduotis (20 taškų);
  • programavimo kurso 2-3 praktinės užduotys (50 taškų).