Apie

 

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

ILIJANA PETRAUSKIENĖ

 

Išsilavinimas

Gimiau Užventyje, Kelmės rajone. Baigiau Užvenčio vidurinę mokyklą ir įstojau į Šiaulių pedagoginį institutą. Sėkmingai pabaigus ŠPI, man buvo suteikta matematikos, informatikos ir skaičiavimo technikos mokytojos specialybė.

Nominacijos ir padėkos

Nominacija „Darbščioji bitelė“ už kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą bei rajono visuomenės ugdymą informacinių technologijų srityje.

Nominacija „Metų metodininkas“ už svarų indėlį tobulinant Kelmės rajono jaunimo ir suaugusiųjų kompetencijas, už kūrybingą, prasmingą veiklą, nuolatinę inovacijų paiešką.

Nominacija „Metų andragogas“ už žmogiškojo kapitalo ugdymą (švietimą, žmogiškųjų išteklių plėtrą, mokslą, kultūrą).

Padėka Kelmės rajono savivaldybės mero Vaclovo Andrulio už stropų ir sąžiningą darbą, puikų mokinių parengimą valstybiniams brandos egzaminams.

Padėka Kelmės rajono savivaldybės mero Vaclovo Andrulio už puikų mokinių parengimą valstybiniams brandos egzaminams ir aktyvią metodinę veiklą rajone.

Padėka Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės už nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą.