Įvairūs veiksmai 2

1 PAVYZDYS

Duomenys7

//Perskaityti duomenis ir atspausdinti kokių ir kiek kiekvienas mokinys turi pažymių.
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>

using namespace std;
//———————————————————————–
struct Mokinys
{
string pav;
int Paz[20];

};
//———————————————————————————
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int k, int sk);
void Spausdinti(Mokinys A[], int n);
//———————————————————————————
int main()
{
int n, k, sk;
Mokinys A[100];
Skaityti(A, n, k, sk);
Spausdinti(A, n);
return 0;
}
//———————————————————————–
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int k, int sk)
{
ifstream F („Duomenys7.txt“);
F >> n >> k;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
F >> A[i].pav;
for (int j = 1; j <= 10; j++)
A[i].Paz[j] = 0;        //kiekius pradedame skaičiuoti nuo 0
for (int j = 0; j < k; j++)
{
F >> sk;
A[i].Paz[sk] = A[i].Paz[sk] + 1;  //parodo, kokio skaičiaus kiekį skaičiuoja
}
}
F.close();
}
//———————————————————————–
void Spausdinti(Mokinys A[], int n)
{
ofstream R („Rezultatai7.txt“);
R << „Suskaičiuoti pažymiai:“ << endl;
R << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
R << setw(15) << left << A[i].pav << “ „;

for (int j = 1; j <= 10; j++)
R << A[i].Paz[j] << “ „;

R << endl;

}

R.close();

}

2 PAVYZDYS

Duomenys7

// Perskaityti duomenis ir atspausdinti, kiek mokiniai turi 1, 2, ir t.t.
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>

using namespace std;
//———————————————————————–
struct Mokinys
{
string pav;
int Paz[20];

};
//———————————————————————————
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int k, int sk, int Kiek[]);
void Spausdinti(Mokinys A[], int n, int Kiek[]);
//———————————————————————————
int main()
{
int n, k, sk, Kiek[100];
Mokinys A[100];
Skaityti(A, n, k, sk, Kiek);
Spausdinti(A, n, Kiek);
return 0;
}
//———————————————————————–
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int k, int sk, int Kiek[])
{
ifstream F („Duomenys7.txt“);
F >> n >> k;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
Kiek[i] = 0;             //visų eil. kiekis pradedamas skaičiuoti nuo 0
for (int i = 0; i < n; i++)
{
F >> A[i].pav;
for (int j = 1; j <= 10; j++)
A[i].Paz[j] = 0;        //eil. kiekis pradedamas skaičiuoti nuo 0
for (int j = 0; j < k; j++)
{
F >> sk;
A[i].Paz[sk] = A[i].Paz[sk] + 1; //skaičiuoja kiekį eilutėje
Kiek[sk] = Kiek[sk] + 1;           //skaičiuoja kiekį visuose eil.
}
}
F.close();
}
//———————————————————————–
void Spausdinti(Mokinys A[], int n, int Kiek[])
{
ofstream R („Rezultatai8.txt“);
R << „Suskaičiuoti pažymiai:“ << endl;
R << endl;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
R << i << “ – “ << Kiek[i] << endl;
R.close();
}

3 PAVYZDYS

Duomenys7

//Perskaityti duomenis ir atspausdinti, kiek mokiniai turi 1, 2, ir t.t. Rasti, kurio ir kokio pažymio yra daugiausia ir nurodyti, kiek tokių yra, o jei yra keli tokie skaičiai, surašyti juos visus mažėjančiai.
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>

using namespace std;
//———————————————————————–
struct Mokinys
{
string pav;
int Paz[20];

};
//———————————————————————————
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int k, int sk, int Kiek[]);
int Daugiausia(int Kiek[]);
void Spausdinti(Mokinys A[], int n, int Kiek[], int vieta);
//———————————————————————————
int main()
{
int n, k, sk, Kiek[100], vieta;
Mokinys A[100];
Skaityti(A, n, k, sk, Kiek);
Spausdinti(A, n, Kiek, vieta);
return 0;
}
//———————————————————————–
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int k, int sk, int Kiek[])
{
ifstream F („Duomenys7.txt“);
F >> n >> k;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
Kiek[i] = 0;             //nunuliname
for (int i = 0; i < n; i++)
{
F >> A[i].pav;
for (int j = 1; j <= 10; j++)
A[i].Paz[j] = 0;        //nunuliname pirmojo mokinio Paz[1] = 0;
for (int j = 0; j < k; j++)
{
F >> sk;
A[i].Paz[sk] = A[i].Paz[sk] + 1; //skaičiuoja eilutėje pažymius
Kiek[sk] = Kiek[sk] + 1;           //prideda pažymius toliau kitose eilutėse
}
}
F.close();
}
//——————–Daugiausia—————————————-
int Daugiausia(int Kiek[])
{
int viet = 1;
for (int i = 2; i <= 10; i++)
if(Kiek[i] > Kiek[viet])
viet = i;
return viet;
}
//———————————————————————–
void Spausdinti(Mokinys A[], int n, int Kiek[], int vieta)
{
ofstream R („Rezultatai9.txt“);
R << „Suskaičiuoti pažymiai:“ << endl;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
R << i << “ – “ << Kiek[i] << endl;
R << endl;
vieta = Daugiausia(Kiek);
R << „Daugiausia yra “ << Kiek[vieta] << „, „;
for (int i = 10; i >= 1; i–)
if(Kiek[vieta] == Kiek[i])
R << „pažymys – “ << i << „, „;
R.close();
}