Algoritmai su while

Duota skaičių seka, kurios pabaigos požymis 0.

————————————–Sumos algoritmas—————————————–
F >> sk;
s = 0;
while (sk != 0)
{
s = s + sk;
F >> sk;
}
————————————–Sandaugos algoritmas———————————–
F >> sk;
s = 1;
while (sk != 0)
{
s = s * sk;
F >> sk;
}
————————————–Kiekio algoritmas—————————————–
F >> sk;
k = 0;
while (sk != 0)
{
k = k + 1;
F >> sk;
}