Txt pavyzdžiai

1 PAVYZDYS

//Apskaičiuoti sveiko skaičiaus kvadratą.

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
int x, kv;
ifstream F („duom.txt“);
ofstream R („rez.txt“);
F >> x;
kv = x * x;
R << „Skaičiaus kvadratas = “ << kv << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}
/*duom.txt
10

rez.txt
Skaičiaus kvadratas = 100 */

2 PAVYZDYS

//Suapvalinkite skaičių su pertekliumi ir trūkumu.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cmath>
#define _USE_MATH_DEFINES

using namespace std;

int main()
{
double x;
int perteklius, trukumas;
ifstream F(„duom.txt“);
ofstream R(„rez.txt“);
F >> x;
perteklius = ceil(x);
trukumas = floor(x);
R << „Skaičiaus perteklius = “ << perteklius << endl;
R << „Skaičiaus trūkumas = “ << trukumas << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}
/*duom.txt
3.657
rez.txt
Skaičiaus perteklius = 4
Skaičiaus trūkumas = 3*/

3 PAVYZDYS

/*Turime ct centų. Vienos bandelės kaina yra bk centų. Sudarykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek galima daugiausiai nupirkti bandelių ir kiek liks pinigų.
Pavyzdžiui, jei ct ir bk atitinkamai yra lygūs 120 ir 32, tai rezultatai turi būti 3 ir 24, t.y. galima nupirkti 3 bandeles ir dar liks 24 ct.*/

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
int ct, bk, band, liko;
ifstream F(„duom.txt“);
ofstream R(„rez.txt“);
F >> ct >> bk;
band = ct / bk;
liko = ct % bk;
R << „Galima bandelių nupirkti “ << band << „, “ << „liko “ << liko << “ centai“ << endl;
F.close();
R.close();
return 0;
}
/*duom.txt
120 32
rez.txt
Galima bandelių nupirkti 3, liko 24 centai*/