Įvairūs veiksmai 3

1 PAVYZDYS

Duomenys10

// Perskaityti duomenis. Rasti kiekvieno mokinio skaičių sumas be funkcijos.
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>

using namespace std;
//———————————————————————–
struct Mokinys
{
string vard;
int s;
};
//———————————————————————————
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int k, int sk);
void Spausdinti(Mokinys A[], int n);
//———————————————————————————
int main()
{
int n, k, sk;
Mokinys A[100];
Skaityti(A, n, k, sk);
Spausdinti(A, n);
return 0;
}
//———————————————————————–
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int k, int sk)
{
ifstream F („Duomenys10.txt“);
F >> n >> k;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
F >> A[i].vard;
A[i].s = 0;
for (int j = 0; j < k; j++)
{
F >> sk;
A[i].s = A[i].s + sk;
}
}
F.close();
}
//———————————————————————–
void Spausdinti(Mokinys A[], int n)
{
ofstream R („Rezultatai10.txt“);
R << „Gautų skaičių suma:“ << endl;
R << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
R << setw(15) << left << A[i].vard << A[i].s << endl;
R.close();
}

2 PAVYZDYS

Duomenys10

//Perskaityti duomenis kitaip. Rasti kiekvieno mokinio skaičių sumas be funkcijos.
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>

using namespace std;
//———————————————————————–
struct Mokinys
{
string vard;
int Paz[20];
int s;
};
//———————————————————————————
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int k);
void Spausdinti(Mokinys A[], int n);
//———————————————————————————
int main()
{
int n, k;
Mokinys A[100];
Skaityti(A, n, k);
Spausdinti(A, n);
return 0;
}
//———————————————————————–
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int k)
{
ifstream F („Duomenys10.txt“);
F >> n >> k;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
F >> A[i].vard;
A[i].s = 0;
for (int j = 0; j < k; j++)
{
F >> A[i].Paz[j];
A[i].s = A[i].s + A[i].Paz[j];
}
}
F.close();
}
//———————————————————————–
void Spausdinti(Mokinys A[], int n)
{
ofstream R („Rezultatai10_1.txt“);
R << „Gautų skaičių suma:“ << endl;
R << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
R << setw(15) << left << A[i].vard << A[i].s << endl;
R.close();
}

3 PAVYZDYS

Duomenys10

//Perskaityti duomenis. Rasti kiekvieno mokinio skaičių sumas su funkcija.
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>

using namespace std;
//———————————————————————–
struct Mokinys
{
string vard;
int Paz[20];
int s;
};
//———————————————————————————
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int &k);
void Suma(int n, int k, Mokinys A[]);
void Spausdinti(Mokinys A[], int n);
//———————————————————————————
int main()
{
int n, k;
Mokinys A[100];
Skaityti(A, n, k);
Suma(n, k, A);
Spausdinti(A, n);
return 0;
}
//———————————————————————–
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int &k)
{
ifstream F („Duomenys10.txt“);
F >> n >> k;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
F >> A[i].vard;
for (int j = 0; j < k; j++)
F >> A[i].Paz[j];
}
F.close();
}
//———————–skaičių suma————————————-
void Suma(int n, int k, Mokinys A[])
{
for (int i = 0; i < n; i++)
{
A[i].s = 0;
for (int j = 0; j < k; j++)
A[i].s = A[i].s + A[i].Paz[j];
}
}
//———————————————————————–
void Spausdinti(Mokinys A[], int n)
{
ofstream R („Rezultatai11.txt“);
R << „Gautų skaičių suma:“ << endl;
R << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
R << setw(15) << left << A[i].vard << A[i].s << endl;
R.close();
}

4 PAVYZDYS

Duomenys10

//Perskaityti duomenis, juos išrikiuoti pagal vardą abėcėliškai didėjančiai.
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>

using namespace std;
//———————————————————————–
struct Mokinys
{
string vard;
int Paz[20];
int s;
};
//———————————————————————————
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int &k);
void Rikiuoti(int n, Mokinys A[]);
void Spausdinti(Mokinys A[], int n, int k);
//———————————————————————————
int main()
{
int n, k;
Mokinys A[100];
Skaityti(A, n, k);
Rikiuoti(n, A);
Spausdinti(A, n, k);
return 0;
}
//———————————————————————–
void Skaityti(Mokinys A[], int &n, int &k)
{
ifstream F („Duomenys10.txt“);
F >> n >> k;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
F >> A[i].vard;
for (int j = 0; j < k; j++)
F >> A[i].Paz[j];
}
F.close();
}
//—————rikiavimas———————————————
void Rikiuoti(int n, Mokinys A[])
{
for (int i = 0; i < n – 1; i++)
for (int j = i + 1; j < n; j++)
if(A[i].vard > A[j].vard)
{
Mokinys x = A[i];
A[i] = A[j];
A[j] = x;
}
}
//———————————————————————–
void Spausdinti(Mokinys A[], int n, int k)
{
ofstream R („Rezultatai12.txt“);
R << „Išrikiuoti duomenys:“ << endl;
R << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
R << setw(15) << left << A[i].vard;
for (int j = 0; j < k; j++)
R << A[i].Paz[j] << “ „;
R << endl;
}
R.close();
}